درباره ما

راهنمای انتخاب نوع عضویت

لطفا قبل از پر کردن فرم عضویت، نوع عضویت خود را انتخاب نموده و سپس بر روی دکمه ادامه کلیک کنید..

 • الو طب - یکساله

  حق عضویت: 2,000,000 ریال
  ---
  ----

  A1
 • الو طب - دوساله

  حق عضویت: 3,000,000 ریال

  A2
 • گلوبال طب - یک ساله

  حق عضویت: 2,000,000 ریال

  G1
 • گلوبال طب - دوساله

  حق عضویت: 3,000,000 ریال

  G2
 • تله طب - یکساله

  حق عضویت: 2,000,000 ریال

  T1
 • تله طب - دوساله

  حق عضویت: 3,000,000 ریال

  T2
 • پکیج کامل - یکساله

  حق عضویت: 4,000,000 ریال

  P1
 • پکیج کامل - دوساله

  حق عضویت: 6,000,000 ریال

  P2
 • دانشجو (پزشکی _ دندانپزشکی _ داروسازی) - یک ساله

  حق عضویت: 600,000 ریال
  1_این پکیج شامل : عضویت در الوطب و تله طب و گلوبال طب میباشد.
  2_ دانشجو عضو شده در این سامانه ها فقط می تواند مشاوره تحصیلی به دانش آموزان پیش دانشگاهی بدهد.
  3_ دانشجو عضو شده در این سامانه ها حق دادن مشاوره های درمانی را ندارد.

  D1
 • دانشجو (پیراپزشکی ) - یکساله

  حق عضویت: 300,000 ریال
  1_این پکیج شامل : فقط عضویت در گلوبال طب میباشد.
  2_ دانشجو عضو شده در این سامانه دارای یه صفحه اختصاصی بوده که می تواند فعالیت خود ومقالات علمی اش را در آن به اشتراک بگذارد.
  3_ دانشجو عضو شده در این سامانه حق دادن مشاوره های درمانی را ندارد.
  4_ دانشجو عضو شده در این سامانه می تواند از کلیه امکانات صفحه خود در وب سایت استفاده نماید.
  5_در صورتی که دانشجو عضو شده مقطع کارشناسی ارشد باشد می تواند با تایید یک نفر دکترای همان رشته که عضو هیات علمی هم باشددر الو طب و تله طب عضویت بگیرد.
  6_ تاییدیه مورد نظر را به ایمیل سامانه ارسال نمایید.
  ( info@globalteb.com)

  D2

نکته هفته

 • شايعترين علت پاتولوژيك هاليتوز مشكلات دهان ، زبان و دندانهاست باكتريهاي فلور طبيعي دهان به ويژه گرم منفي ها قادر به توليد تركيبات فرار سولفو (VSC ) هستند كه بوي بد ايجاد مي كنند.سولفيد هيدروژن و متيل مركاپتان و دي متيل سولفيد مهمترين VSC هستند كه ارتباط آنهــــا با بوي بد دهان مشخص شده است . اين گازها ناشي از فعاليت فلور دهان روي مواد باقيمانده غــــذا ، بقاياي سلولي اپي تليال يا اگزوداتيو و تجزيه اسيدهاي آمينه اي چون متيونين ، سيستئين و سيستين هستند. بنابراين باقيماندن ذرات غذا يا هر وضعيت ديگري كه باعث تسريع رشد باكتريهاي دهان شود ، مي تواند به هاليتوز بينجامد.

Türk
العربیه
English
tvteb
shopteb
collegeteb
teleteb
labteb
forumteb
aloteb
pharmateb
hamrahteb